درباره

 

 
این سایت جهت معرفی و توسعه روستای میقان از توابع شهرستان شاهرود طراحی شده است تا بتوان از طریق آن کمکی در جهت آبادانی و توسعه بیشتر دیارمان انجام دهیم.
گزارش تخلف
بعدی